Logo - NOWUM Logo - Usługi

Usługi

Dokumentacja systemu HACCP

Ustawa O bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego (…) ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności.

Wymagania określone w ustawie odnoszą się również do zakładów żywienia zbiorowego jakimi w pojęciu ustawy są szpitale, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, żłobki, przedszkola, internaty, zakłady pracy. Prowadząc żywienie zbiorowe, zakłady te są zobowiązane do wprowadzenia i stosowania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) czyli Zakładowego Kodeksu Dobrych Praktyk oraz systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).

Wprowadzenie i stosowanie zasad GHP-GMP oraz systemu HACCP związane jest z opracowaniem i bieżącym prowadzeniem wymaganej w tym zakresie dokumentacji, w tym prowadzeniem weryfikacji systemu HACCP, która ma na celu wykazanie, że system w praktyce działa zgodnie z dokumentacją systemową oraz że jest on skuteczny w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Nie wdrożenie zasad systemu, brak wymaganej dokumentacji, skutkuje określonymi w ustawie sankcjami karnymi.

Jeśli mają Państwo trudności w opracowaniu wymaganej dokumentacji i wdrożeniu systemu — zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Więcej »

Opisy produktów

Opis produktu w zakładzie żywienia zbiorowego typu zamkniętego np. stołówka przedszkolna, stołówka szkolna itp., stanowi uszczegółowiony opis konkretnego posiłku przygotowywanego dla określonej grupy konsumentów (grupy żywieniowej). Istotnymi elementami w „opisie produktu” są: technika przygotowania, informacja żywieniowa posiłku, warunki przechowywania i podawania.

Tzw. „Informacja żywieniowa” w opisie produktu, podaje nam podstawowe dane o wartości potrawy, co przekłada się na informację, czy przygotowywane posiłki zapewniają konsumentowi właściwą ilość energi i składników odżywczych, jakie powinien otrzymać zgodnie z zaleceniami racjonalnego żywienia.

Instytut Żywności i Żywienia określił, że przy 5 posiłkach dziennie, I–sze śniadanie powinno stanowić 25–30% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze, II– śniadanie 5–10%, obiad 30–35%, podwieczorek 5–10%, a kolacja 15–20%. Wiadomym jest, że wielkość całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze jest różna w poszczególnych grupach żywieniowych.

Zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego ma obowiązek przygotowywania posiłków spełniających wymogi w tym zakresie.

Jeśli mają Państwo trudności w opracowaniu opisów produktów — zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Więcej »

Jak zamawiać?

Usługę można zamówić:

Faksem
wysyłając zamówienie na numer:
(32) 264 38 51
Pocztą
wysyłając zamówienie na adres:
nowum
Ośrodek Szkoleniowo-Wydawniczy
ul. Konarskiego 6 lok. 5
44-100 Gliwice
Internetem
korzystając z formularza zamówienia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Sposoby płatności

Należność za usługę reguluje się:

Przelewem
na konto:
ING Bank Śląski O/Gliwice
43 1050 1298 1000 0022 9781 1412

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.