Logo - NOWUM Logo - Szkolenia

Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie Uczestników z obowiązującymi od dnia 17 maja 2011 r. zasadami odpowiedzialności majątkowej za rażące naruszenie prawa osób prowadzących postępowania oraz wydających decyzje administracyjne i z upoważnienia organów jednostek samorządu terytorialnego, określonej ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (Dz.U. 2011 Nr 34 poz. 173)

Nowe prawo w tym zakresie normuje odpowiedzialność funkcjonariuszy wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu i innych podmiotów odpowiedzialnych za szkodę powstałą przy wykonywaniu władzy publicznej.

Szkolenie adresowane jest do wójtów, burmistrzów, starostów, sekretarzy i skarbników, a także naczelników i kierowników wydziałów Urzędów i Urzędów Marszałkowskich, pracowników Urzędów Skarbowych i PUP, i wszystkich osób, które prowadzą postępowania i wydają decyzje administracyjne w imieniu i z upoważnienia organów jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenie prowadzone jest w formie zamkniętej (szkolenia na życzenie).

Zobacz wszystkie szkolenia

O szkoleniu…

Jak się zapisać?

Na szkolenia otwarte zgłoszenia można dokonać:

Faksem
wysyłając druk zgłoszenia na numer:
(32) 264 38 51
Telefonicznie
dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów:
(32) 264 38 51,
(32) 332 50 57,
lub 604 467 701.
Internetem
korzystając z formularza zgłoszenia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Jeśli wybranego szkolenia nie ma aktualnie w terminarzu, mogą Państwo dokonać wstępnego zgłoszenia wypełniając formularz wstępnego zgłoszenia.

Z chwilą zebrania się grupy prześlemy Państwu informację o terminie i miejscu szkolenia.

Sposoby płatności

Należność za udział w szkoleniu reguluje się:

Przelewem
na konto:
ING Bank Śląski O/Gliwice
43 1050 1298 1000 0022 9781 1412
Gotówką
przed rozpoczęciem zajęć

W czasie szkolenia można nabyć publikacje wydawane przez nasz ośrodek.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.