Logo - NOWUM Logo - Szkolenia

Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego — obowiązki i odpowiedzialność

W zakładzie żywienia zbiorowego do podstawowego zakresu prac i odpowiedzialności intendenta należy w pierwszej kolejności prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem placówki w produkty żywnościowe i ich magazynowaniem.

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi przepisami w tym zakresie, zasadami organizowania zakupów (dostaw), realizacją zakupów w ramach ustawy O zamówieniach publicznych i zakupach „pozaustawowych“, innymi obowiązkami jakie kierownictwo zakładu może nałożyć na intendenta oraz jego uprawnieniami.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

Zobacz wszystkie szkolenia

O szkoleniu…

Jak się zapisać?

Na szkolenia otwarte zgłoszenia można dokonać:

Faksem
wysyłając druk zgłoszenia na numer:
(32) 264 38 51
Telefonicznie
dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów:
(32) 264 38 51,
(32) 332 50 57,
lub 604 467 701.
Internetem
korzystając z formularza zgłoszenia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Jeśli wybranego szkolenia nie ma aktualnie w terminarzu, mogą Państwo dokonać wstępnego zgłoszenia wypełniając formularz wstępnego zgłoszenia.

Z chwilą zebrania się grupy prześlemy Państwu informację o terminie i miejscu szkolenia.

Sposoby płatności

Należność za udział w szkoleniu reguluje się:

Przelewem
na konto:
ING Bank Śląski O/Gliwice
43 1050 1298 1000 0022 9781 1412
Gotówką
przed rozpoczęciem zajęć

W czasie szkolenia można nabyć publikacje wydawane przez nasz ośrodek.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.