Logo - NOWUM Logo - Szkolenia

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych — obowiązki i uprawnienia dyrektorów, wychowawców i nauczycieli oraz ich odpowiedzialność

Każda placówka oświatowa ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoich wychowanków podczas ich pobytu w placówce i na zajęciach przez nią organizowanych. Obowiązek i odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa w szczególności na dyrektorze, wychowawcach i nauczycielach.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów placówek oświatowych, wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych.

Zobacz wszystkie szkolenia

O szkoleniu…

Jak się zapisać?

Na szkolenia otwarte zgłoszenia można dokonać:

Faksem
wysyłając druk zgłoszenia na numer:
(32) 264 38 51
Telefonicznie
dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów:
(32) 264 38 51,
(32) 332 50 57,
lub 604 467 701.
Internetem
korzystając z formularza zgłoszenia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Jeśli wybranego szkolenia nie ma aktualnie w terminarzu, mogą Państwo dokonać wstępnego zgłoszenia wypełniając formularz wstępnego zgłoszenia.

Z chwilą zebrania się grupy prześlemy Państwu informację o terminie i miejscu szkolenia.

Sposoby płatności

Należność za udział w szkoleniu reguluje się:

Przelewem
na konto:
ING Bank Śląski O/Gliwice
43 1050 1298 1000 0022 9781 1412
Gotówką
przed rozpoczęciem zajęć

W czasie szkolenia można nabyć publikacje wydawane przez nasz ośrodek.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.