Logo - NOWUM Logo - Publikacje

Zasady GHP-GMP oraz system HACCP w zakładach żywienia zbiorowego

Bezpieczeństwo zdrowotne stanowi jeden z najbardziej istotnych atrybutów żywności i żywienia, w tym żywienia zbiorowego. Wymaga określenia jednolitego sposobu postępowania i podejmowania szeregu konsekwentnych działań. Zagadnienia dotyczące higieny i bezpieczeństwa w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności oraz żywienia są objęte przepisami prawa.

Podstawowym przepisem jest ustawa O bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 28 listopada 2006 roku, która określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia. Ustawa ta jednoznacznie określa, że zakładem żywienia zbiorowego jest zakład wykonujący działalność w zakresie zorganizowanego żywienia konsumentów. Precyzuje też pojęcie zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego — jest to zakład wykonujący działalność w zakresie zorganizowanego żywienia określonych grup konsumentów, w szczególności w szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach,…

Dyrektor placówki prowadzącej dożywianie jako kierownik zakładu pracy ma obowiązek właściwego zorganizowania żywienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Stąd konieczność wdrożenia i przestrzegania obowiązkowych zasad GHP-GMP oraz systemu HACCP w tym prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji.

Okładka - Zasady GHP-GMP oraz system HACCP w zakładach żywienia zbiorowego
  • ISBN: 978-83-923346-6-8,
  • Format: B5, stron: 114,
  • Rok wydania: 2011,
  • Cena: 48 zł.

Jak zamówić tą książkę?

Spis treści (plik PDF)

Polecamy również…

Publikacje:

Zobacz wszystkie publikacje

Jak zamawiać?

Książkę można zamówić:

Faksem
wysyłając druk zamówienia na numer:
(32) 264 38 51
Pocztą
wysyłając druk zamówienia na adres:
nowum
Ośrodek Szkoleniowo-Wydawniczy
ul. Konarskiego 6 lok. 5
44-100 Gliwice
Internetem
korzystając z formularza zamówienia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Domyślnie zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Promocja! Ośrodek pokrywa koszt wysyłki.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.