Logo - NOWUM Logo - Publikacje

Zarządzanie placówką oświatowo–wychowawczą. Administracyjne obowiązki dyrektora

Dyrektor szkoły czy placówki oświatowo–wychowawczej każdego dnia ma do czynienia z zagadnieniami, które zaliczamy do zadań "niepedagogicznych". Są to działania i decyzje administracyjne, wynikające z pełnienia funkcji dyrektora – kierownika zakładu pracy i przedstawiciela administracji publicznej – organu prowadzącego.

Zakres zadań i kompetencji dyrektora szkoły, placówki oświatowo –wychowawczej, podstawowego organu administracji oświatowej, określają przede wszystkim takie akty prawne:

Wymienione ustawy oraz akty wykonawcze do nich, regulują "tylko" ogół zadań dyrektora zarówno jako osoby odpowiedzialnej za realizację zadań i zobowiązań wynikających z polityki oświatowej państwa, jako pracodawcy – kierownika zakładu pracy oraz osoby reprezentującej placówkę na zewnątrz.

Publikacja omawia i wyjaśnia zagadnienia związane z organizacją pracy placówki, prowadzeniem wymaganej dokumentacji, wydawania aktów prawnych, załatwiania skarg i wniosków, ochrony danych osobowych i inne.

Autor podaje obowiązujące przepisy regulujące omawiane zagadnienia, prezentuje liczne przykłady i wzory do wykorzystania w pracy.

Okładka - Zarządzanie placówką oświatowo–wychowawczą. 
				Administracyjne obowiązki dyrektora
  • ISBN: 978-83-929711-0-8,
  • Format: B5, stron: 114,
  • Rok wydania: 2011,
  • Cena: 48 zł.

Jak zamówić tą książkę?

Spis treści (plik PDF)

Polecamy również…

Publikacje:

Zobacz wszystkie publikacje

Jak zamawiać?

Książkę można zamówić:

Faksem
wysyłając druk zamówienia na numer:
(32) 264 38 51
Pocztą
wysyłając druk zamówienia na adres:
nowum
Ośrodek Szkoleniowo-Wydawniczy
ul. Konarskiego 6 lok. 5
44-100 Gliwice
Internetem
korzystając z formularza zamówienia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Domyślnie zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Promocja! Ośrodek pokrywa koszt wysyłki.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.