Logo - NOWUM Logo - Publikacje

Sekretariat – kancelaria w placówce oświatowo–wychowawczej

W placówkach oświatowych zdecydowana wiekszość prac biurowych wykonywana jest przez sekretariat – kancelarię, a w małych placówkach przez samego dyrektora. Niezależnie od rodzaju i wielkości placówki oświatowo–wychowawczej, ważnym elementem sprawnego zarządzania jest właściwie zorganizowana praca biurowa, na którą składają się m. in. następujące czynności:

W publikacji zawarto m. in. informacje z zakresu systemów kancelaryjnych, roli instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt, instrukcji archiwizacyjnej, brakowania dokumentacji po okresie przechowywania w składnicy akt, zakładania teczek akt, prowadzenia spisów spraw, znakowania pism, zasad redagowania pism, sporządzania protokołów, zarządzeń i decyzji, stosowania procedur.

Więcej o zawartości książki, znajdą Państwo w spisie treści.

Okładka - Sekretariat – kancelaria w placówce oświatowo
				–wychowawczej
  • ISBN: 978-83-929711-2-2,
  • Format: B5, stron: 112,
  • Rok wydania: 2011,
  • Cena: 48 zł.

Jak zamówić tą książkę?

Spis treści (plik PDF)

Polecamy również…

Publikacje:

Zobacz wszystkie publikacje

Jak zamawiać?

Książkę można zamówić:

Faksem
wysyłając druk zamówienia na numer:
(32) 264 38 51
Pocztą
wysyłając druk zamówienia na adres:
nowum
Ośrodek Szkoleniowo-Wydawniczy
ul. Konarskiego 6 lok. 5
44-100 Gliwice
Internetem
korzystając z formularza zamówienia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Domyślnie zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Promocja! Ośrodek pokrywa koszt wysyłki.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.