Logo - NOWUM Logo - Publikacje

Nauczycielski stosunek pracy. Pytania i odpowiedzi.

Publikacja spełnia rolę praktycznego przewodnika, który w swej treści zawiera liczne wskazówki związane z nawiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy, jego modyfikacją w trakcie trwania oraz ustaniem z różnych przyczyn. Zawiera liczne przykłady, wzory czynności dokonywanych w ramach stosunku pracy nauczycieli.

W książce zawarto wiele przykładów oraz szereg uwag, które mogą zminimalizować ryzyko błędów dyrektorów szkół zarówno w momencie zatrudnienia, jak i rozwiązania stosunku pracy.

Poruszone problemy zatrudnienia nauczycieli, odnoszące się do podstaw nawiązania stosunku pracy, jego wypowiadania, rozwiązywania, wygaśnięcia, a także zmian treści stosunku pracy, uwzględniają praktykę sądów pracy na tle rozstrzyganych sporów oraz linię orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Publikacja zawiera odpowiedzi na wiele pytań związanych ze stosowaniem przepisów Karty Nauczyciela oraz relację tej ustawy do Kodeksu Pracy.

Celem publikacji jest usprawnienie bieżącej pracy dyrektorów szkół w omawianym zakresie.

Okładka - Nauczycielski stosunek pracy. Pytania i odpowiedzi.
  • ISBN: 978-83-923346-3-7,
  • Format: B5, stron: 76,
  • Rok wydania: 2011,
  • Cena: 48 zł.

Jak zamówić tą książkę?

Spis treści (plik PDF)

Polecamy również…

Publikacje:

Zobacz wszystkie publikacje

Jak zamawiać?

Książkę można zamówić:

Faksem
wysyłając druk zamówienia na numer:
(32) 264 38 51
Pocztą
wysyłając druk zamówienia na adres:
nowum
Ośrodek Szkoleniowo-Wydawniczy
ul. Konarskiego 6 lok. 5
44-100 Gliwice
Internetem
korzystając z formularza zamówienia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Domyślnie zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Promocja! Ośrodek pokrywa koszt wysyłki.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.