Logo - NOWUM Logo - Publikacje

Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela w praktyce

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób zarządzających w imieniu pracodawcy, dyrektorów szkół a także pracowników kadr. Jest praktycznym poradnikiem, który w swej treści zawiera szereg wskazówek związanych z nawiązaniem stosunku pracy, jego przebiegiem, modyfikacją oraz ustaniem. Zawiera liczne przykłady, formularze, wzory czynności prawnych,w tym umów o pracę.

W książce zamieszczono szereg uwag, które mogą zminimalizować ryzyko błędów pracodawcy zarówno w momencie zatrudniania jak i rozwiązywania stosunku pracy, a które to zwykle skutkują negatywnymi konsekwencjami zarówno ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, jak również Sądów Pracy w przypadku wniesienia powództwa przez pracownika.

Poruszone problemy zatrudnienia, rodzajów umów o pracę, ich treści i istoty, wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, czasu pracy, urlopów okolicznościowych czy kontroli zwolnień lekarskich uwzględniają praktykę sądów pracy na tle rozstrzyganów sporów oraz linie orzecznictwa Sądu Najwyższego.

W publikacji poświęcono sporo uwagi istocie stosunku pracy, jego złożoności w przypadku zawierania z jednym pracownikiem więcej niż jednej umowy oraz zmiany treści stosunku pracy poprzez wypowiedzenie warunków pracy i płacy, a także przekształceniom po stronie pracodawcy.

Autorka szczególną uwagę w drugiej części publikacji poświęca regulacjom Karty Nauczyciela, w szczególności awansu zawodowego, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, powierzenia stanowiska dyrektora szkoły i odwołania, zmian w zakresie treści nauczycielskiego stosunku pracy, zasad wynagradzania, w tym dodatkowego wynagradzania rocznego, odpraw pieniężnych, urlopu wypoczynkowego nauczycieli, urlopu dla poratowania zdrowia. Publikacja zawiera odpowiedzi na wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem Kodeksu pracy, a przede wszystkim zaś wielokrotnie nowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela. Przykładowo można tu wskazać na problemy związane z urlopem wypoczynkowym nauczycieli, ustalaniem uprawnień w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmianą treści stosunku pracy nauczycieli, urlopem dla poratowania zdrowia.

Celem nadrzędnym publikacji jest pomoc w zakresie dokonywanych czynności prawnych z pracownikiem i wobec nich.

Okładka - Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela w praktyce
  • ISBN: 83-923346-5-5,
  • Format: B5, stron: 144,
  • Rok wydania: 2011,
  • Cena: 48 zł.

Jak zamówić tą książkę?

Spis treści (plik PDF)

Polecamy również…

Publikacje:

Zobacz wszystkie publikacje

Jak zamawiać?

Książkę można zamówić:

Faksem
wysyłając druk zamówienia na numer:
(32) 264 38 51
Pocztą
wysyłając druk zamówienia na adres:
nowum
Ośrodek Szkoleniowo-Wydawniczy
ul. Konarskiego 6 lok. 5
44-100 Gliwice
Internetem
korzystając z formularza zamówienia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Domyślnie zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Promocja! Ośrodek pokrywa koszt wysyłki.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.