Logo - NOWUM Logo - Publikacje

Intendent w placówkach żywienia zbiorowego

Żłobek, przedszkole, szkoła, dom pomocy społecznej, ośrodek wychowawczy… Każda z tych jednostek niezależnie od swojej wielkości i zakresu statutowej działalności — prowadzi stołówkę dla swoich podopiecznych lub uczniów, a więc zajmuje się żywieniem zbiorowym, które jest zakwalifikowane do żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

Każda stołówka funkcjonuje na określonych zasadach zapisanych w statucie danej jednostki, według przyjętego schematu organizacyjnego. W każdej takiej jednostce, stołówka stanowi wydzieloną cxzęść, z określoną liczbą pracowników administracyjnych i obsługowych — realizujących zadania związane z żywieniem. Wszystkie wykonywane zadania muszą też być wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i muszą być odpowiednio udokumentowane. Zastosowanie tutaj będą mieć przepisy ustawy Kodeks pracy, ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, być może że też ustawy o zamówieniach publicznych oraz szereg innych rozporządzeń.

Jednym z kluczowych stanowisk w takiej jednostce jest stanowisko intendenta, który zajmuje się zaopatrzeniem – zakupami produktów potrzebnych do przygotowania posiłków, magazynowaniem tych produktów do czasu użycia w produkcji, ustalaniem jadłospisów przy współudziale kucharki, a często też odpowiada za wyliczenie wartości kalorycznej posiłków, sprawuje nadzór nad pracą kuchni, nad Systemem HACCP.

Jak należy realizować określone zadania, jaka winna być dokumentacja w tym zakresie i inne przydatne informacje, znajdują się w tej publikacji.

Okładka - Intendent w placówkach żywienia zbiorowego
  • ISBN: 978-83-929711-3-9,
  • Format: B5, stron: 136,
  • Rok wydania: 2011,
  • Cena: 48 zł.

Jak zamówić tą książkę?

Spis treści (plik PDF)

Polecamy również…

Publikacje:

Zobacz wszystkie publikacje

Jak zamawiać?

Książkę można zamówić:

Faksem
wysyłając druk zamówienia na numer:
(32) 264 38 51
Pocztą
wysyłając druk zamówienia na adres:
nowum
Ośrodek Szkoleniowo-Wydawniczy
ul. Konarskiego 6 lok. 5
44-100 Gliwice
Internetem
korzystając z formularza zamówienia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Domyślnie zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Promocja! Ośrodek pokrywa koszt wysyłki.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.