Logo - NOWUM Logo - Publikacje

Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce. Pytania i odpowiedzi.

Podstawowy akt prawny z zakresu działalności socjalnej pracodawców, a mianowicie ustawa z dnia 4 marca 1994 roku O zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z dnia 23 maja 1996 roku, Dz.U. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) określa jedynie ogólne zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Ramowe uregulowanie powoduje, że pracodawcy na co dzień mają szereg problemów z jej stosowaniem.

W książce zawarto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości powstałe na gruncie ustawy. Treść publikacji, w formie pytań i odpowiedzi, zawiera wybrane akty prawne, które mają zastosowanie do materii działalności socjalnej, jak również wzory czynności do praktycznego wykorzystania. W publikacji znajdziecie Państwo między innymi przykładowy regulamin, protokół z posiedzenia komisji socjalnej, umowę o wspólnej działalności socjalnej, a także umowę pożyczki na cele mieszkaniowe.

Książka będzie pomocna w rozwiązaniu bieżących problemów związanych z wypłaceniem świadczenia urlopowego, a także tworzeniem funduszu świadczeń socjalnych, gospodarowaniem nim oraz likwidacją.

W publikacji poruszono także ważną kwestię wpływu przekształceń po stronie pracodawcy na działalność socjalną. Kluczową kwestią jest bowiem relacja pomiędzy zastosowaniem przepisu art. 231 KP, który reguluje przejście pracowników na innego pracodawcę, a sytuacją tychże pracowników w zakresie uprawnień socjalnych.

Książka zawiera także wiele wskazówek w zakresie pozyskiwania przez pracodawcę informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika oraz przyznawania konkretnych świadczeń w powiązaniu z kryterium socjalnym oraz zasadą uznaniowości.

Publikacja jednoznacznie rozstrzyga kontrowersyjne kwestie; przykładowo odnoszące się do dokumentów, których mogą żądać od pracownika pracodawcy na potrzeby zastosowania kryterium socjalnego, postanowień regulaminów, które naruszają przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisy o niedyskryminacji w zatrudnieniu, finansowania imprez grupowych czy poczęstunków świątecznych.

Autorka zwraca szczególną uwagę na współpracę pracodawcy ze związkami zawodowymi, nie tylko na etapie tworzenia aktów wewnętrznych, ale także gospodarowania środkami z funduszu. Porusza też zagadnienia związane z egzekucją oraz przedstawia wybrane problemy powstałe na tle przepisów podatkowych; wskazuje na konsekwencje naruszenia przepisów ustawy i przepisów o niedyskryminacji w zatrudnieniu.

Wnioski i sugestie zamieszczone w publikacji oparte są nie tylko o brzmienie obowiązujących przepisów prawa, ale o linię orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisko Generalnego Inspektora danych Osobowych, a także organów podatkowych.

Okładka - Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce. Pytania i odpowiedzi.
  • ISBN: 978-83-923346-3-7,
  • Format: B5, stron: 116,
  • Rok wydania: 2011,
  • Cena: 48 zł.

Jak zamówić tą książkę?

Spis treści (plik PDF)

Polecamy również…

Publikacje:

Zobacz wszystkie publikacje

Jak zamawiać?

Książkę można zamówić:

Faksem
wysyłając druk zamówienia na numer:
(32) 264 38 51
Pocztą
wysyłając druk zamówienia na adres:
nowum
Ośrodek Szkoleniowo-Wydawniczy
ul. Konarskiego 6 lok. 5
44-100 Gliwice
Internetem
korzystając z formularza zamówienia.

Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z taryfą operatora Państwa sieci telefonicznej.

Domyślnie zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Promocja! Ośrodek pokrywa koszt wysyłki.

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.