Logo - NOWUM Logo - Prywatność

Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe przekazane naszej firmie są poufne, w żadnym wypadku, ani w żadnej formie nie będą ujawnione osobom trzecim zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Powrót do:

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.