Logo - NOWUM Logo - Strona główna

O nas

Cel, który stawiamy sobie w pracy to wspieranie ludzi w ich działaniach.

Każda osoba realizująca różne zadania (zespołowe, indywidualne, zawodowe czy osobiste), niezależnie od zajmowanego stanowiska, napotyka na rozmaite trudności. My pomagamy te trudności rozwiązać poprzez doskonalenie umiejętności pracowników i dostarczenie sprawdzonych, skutecznych rozwiązań.

Jesteśmy obecni na rynku od 2005 roku. W swej pracy wykorzystujemy autorskie programy szkoleniowe i doświadczenie naszych pracowników.

Nasze działanie obliczone jest na długofalową, kompleksową i rzetelną współpracę z klientem.

Działamy na terenie całego kraju. Działamy elastycznie i szybko. Oferujemy szkolenia, publikacje i inne opracowania wysokiej jakości, w umiarkowanej cenie.

Nie otrzymujemy dotacji więc nasza praca musi być szczególnie efektywna.

Publikacje

Nasze publikacje stanowią nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy z racji wykonywanych zawodów czy pełnionych funkcji zmagają się ze stosowaniem przepisów prawa na co dzień, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.

Publikacje napisane są bardzo przystępnym językiem, zawierają liczne przykłady, rozwiązania, a także gotowe wzory. Przeznaczone są dla praktyków i początkujących. Ich autorami są praktycy.

Wszystkie publikacje jakie trafią do Państwa rąk są zawsze zaktualizowane.

Więcej »

Szkolenia

Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów i sympozjów. W odróżnieniu od ofert innych firm, których szkolenia często sprowadzają się do teoretycznego przedstawienia tematu w formie uniwersyteckiego wykładu, my w każdym szkoleniu stosujemy praktyczne podejście do tematu, dodatkowo podparte wiedzą, doświadczeniem i przykładami.

Oprócz szkoleń otwartych organizujemy szkolenia wewnętrzne w siedzibie klienta, które są przygotowane i organizowane wg indywidualnych wytycznych klienta.

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Więcej »

Aktualności

System HACCP

Ośrodek przyjmuje zamówienia na opracowanie kompleksowej dokumentacji HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego w stołówkach szkolnych i przedszkonych. Dokumentacja jest opracowywana indywidualnie dla konkretnego zakładu.

Oferujemy atrakcyjne warunki.

Więcej »

Nowe szkolenie

Ośrodek przyjmuje zamówienia na przeprowadzenie nowego szkolenia „Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa”.

Szkolenie prowadzone jest w formie zamkniętej

Więcej »

Nowe publikacje

16 maja 2011 r. została wydana nowa publikacja Intendent w placówkach żywienia zbiorowego, która pełni rolę poradnika dla osoby zatrudnionej na stanowisku intendenta. Znajdują się w niej aktualne informacje m.in. z zakresu uwarunkowań prowadzenia żywienia zbiorowego, warunków organizacji i prowadzenia zaopatrzenia produktów spożywczych, ich przechowywania...

Więcej »

7 marca 2011 r. została wydana publikacja Sekretariat – kancelaria w placówce oświatowo– wychowawczej Publikacja omawia i wyjaśnia m.in. zagadnienia związane z stosowaniem bezdziennikowego systemu kancelaryjnego, budową wykazu akt, prowadzeniem archiwizacji, procedurą brakowania dokumentacji, zakładaniem akt sprawy, pisaniem pism, protokołów itp.

Więcej »

Nowe artykuły w bazie wiedzy

Czy wprowadzając Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w szkole podstawowej należy go uzgodnić z Archiwum Państwowym?
(03 styczeń 2012)

© 2008 NOWUM Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.